Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
O projektu

Prednosti

Nameni projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik:

  • izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture,
  • dodatno priključiti prebivalce na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
  • zmanjšati škodljive emisije v vode,
  • izboljšati življenjske pogoje prebivalstva,
  • izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev na obravnavanem območju.

Cilji projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik:

  • izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
  • zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla),
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev,
  • ustvarjanje pogojev za hitrejši razvoj območja.