Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
O projektu

Aktivnosti

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Kamnik - Projekt zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 28 kilometrov, po zaključku projekta pa bo možna priključitev novih 3.077 prebivalcev na kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Komenda - V okviru projekta se izvaja izgradnja ločenega odvajanja meteornih in odpadnih vod. Projekt se izvaja v naseljih Komenda, Moste, Suhadole, Gora, Gmajnica, Podboršt, Mlaka in Žeje. Vse odpadne vode, ki nastopajo na tem območju, se odvajajo po novo projektiranih kanalih proti že obstoječem kanalizacijskem zbiralniku v občini Mengeš. Po zaključku projekta se predvideva dodatno priključitev 2.995 PE (2.473 PE iz prebivalstva in 522 PE iz dejavnosti).

Kanalizacija območja severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto - Kanalizacijsko omrežje v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik ter se zaključuje na CČN Domžale - Kamnik. Projekt se izvaja na območju severnega dela Mengša - nad razbremenilnikom in območju pod Grobeljsko cesto. Izvajanje načrtovanih del poteka od leta 2014 dalje, dela bodo zaključena v letu 2016.

Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo obstoječe čistilne naprave na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč, kar bo povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na CČN, povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak.