Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
O projektu

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik poteka gradnja novega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občinah Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda se izvaja na območjih, ki so v državnem razvojnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Po zaključku projekta bo v aglomeracijah, na območju vključenih občin, dosežena najmanj 95 % priključitev na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. Čistilno napravo v okviru tega projekta nadgrajujemo tako, da bo njeno delovanje skladno s predpisi. V grobem je projekt razdeljen na:

  • kanalizacijski del v okviru katerega poteka izgradnja nove kanalizacije v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda ter
  • nadgradnjo čistilne naprave Domžale – Kamnik, v katero so vključene vse občine Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Cerklje na Gorenjskem.

V okviru projekta načrtujemo dodatno priključitev 6.586 PE na odvajanje (od tega 6.064 PE gospodinjstev in 522 PE iz dejavnosti) ter dodatno priključitev 12.637 PE na čiščenje (od tega 10.615 PE iz gospodinjstev in 2.022 PE iz dejavnosti).

Projekt obsega izgradnjo 47.166 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

Osnovni nameni projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik:

  • izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
  • izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture,
  • dodatna priključitev prebivalcev na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilno napravo,
  • zmanjšanje škodljivih emisij v vode,
  • izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva,
  • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju.